Ürünlerimiz

Taşıt ve Demiryolu Kantarları

TAŞIT KANTARLARI


40t, 60t, 80t ,150 ton ve 300 ton olarak çeşitli kapasitelerde , yüksek hassasiyetli analog yada dijital yük hücreleri kullanılarak
 

DEMİRYOLU KANTARLARI


Demir yolu kantarları özellikle vagon ile taşınan ham madde tartımları için geliştirilmişlerdir.